01 FARMERS ARE PAID FAIRLY

พยายามที่จะติดต่อชาวไร่กาแฟในไทย ลาว และพม่าโดยตรง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าชาวไร่กาแฟได้รับการสนับสนุนอย่างแน่นอน และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่ผู้ปลูกกาแฟที่รังสรรค์ผลผลิตชั้นยอด

02 1KG SOLD =1 TREE PLANTED

นอกจากชุมชนและชาวไร่กาแฟที่พวกเราสนับสนุนแล้ว เรายังให้ความสำคัญแก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ Caffe De Aromi ได้ริเริ่มปลูกต้นไม้ทีละต้นต่อกาแฟ 1 กิโลกรัมที่เราขายได้ การสนับสนุน Caffe De Aromi เท่ากับการที่คุณกำลังสนับสนุนชาวไร่และโลกของเรา

03 DELIVER THE FRESHNESS

การคั่วกาแฟด้วยลมร้อน หรือ air roasting นั้นสามารถนำมาใช้สำหรับการ cupping เพื่อหา เอกลักษณ์ของตัวพันธุ์เมล็ดกาแฟได้ทันทีหลังจากการคั่ว

การคั่วแบบไมโคร
รายได้ที่ยิ่งใหญ่

โปรไฟล์การคั่วที่ผ่านการทดลองแล้ว

ในขณะที่เครื่องคั่วอย่างดีของเราสามารถใช้ คั่วเมล็ดกาแฟชั้นยอดได้ เรายังจำเป็นต้อง ค้นหาวิธีการคั่วที่เหมาะสมกับลักษณะของ เมล็ดกาแฟอันโดดเด่นของเมล็ดแต่ละชนิด เช่น อุณหภูมิ ระยะเวลาในการคั่ว เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ อาศัยจากประสบการณ์ และส ไตล์การดื่มของผู้พัฒนาโปรไฟล์จาก ต่างประเทศ เพื่อให้ได้รสชาติกาแฟที่ดีเยี่ยม กับผู้บริโภค

01. คัดเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพ ทางบริษัทได้ร่วมจับมือกับ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพื่อคัดสรรเมล็ดกาแฟที่มี คุณภาพ

02. สร้างโปรไฟล์การคั่ว จากการร่วมมือของเรากับผู้ พัฒนาเครื่องคั่วโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใข้ในการคั่ว เมล็ดกาแฟที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เราสามารถสร้างประสบ การณ์ที่แตกต่างในการดื่มกาแฟให้แก่ผู้บริโภค

03. ปรับโปรไฟล์ให้เข้ากับเมล็ดกาแฟ เมื่อเราได้เมล็ด กาแฟที่มีคุณภาพแล้ว เรายังมีการพัฒนาโปรไฟล์ให้ เหมาะสมกับเมล็ดกาแฟแต่ละตัว และความชอบของลูกค้า

COFFEE HOUSE MERCHANDISE

แหล่งกาแฟยอดนิยมจากทั่วโลก